HISTÒRIA


Tornar inici


El col·legi neix amb la Llei de Col·legis Professionals del 1949. Aquesta llei va regular el funcionament i atribucions de les associacions professionals existents en aquells anys i es van crear el col·legis professionals amb caràcter de dret públic. Amb el naixement dels col·legis professionals, algunes d’elles van desaparèixer i d’altres van continuar la seva existència, com és el cas de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, en l’actualitat, amb més de 125 anys d’existència. Els estudis d’Enginyeria, Industrial es van establir l’any 1850 amb quatre centres d’ensenyament: Barcelona, Madrid, Sevilla i Vergara.

La demarcació de Tarragona neix fa 50 anys, quan es va estendre territorialment el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb seu a Barcelona, a tot el país.

Inicialment el funcionament era coordinat per la Delegació d’Indústria a Tarragona, però quan realment la Demarcació (en aquells dies Delegació) pren carta de naturalesa és amb en Pere Pallarès, que en va ser el primer president. La Demarcació inicialment es va instal·lar en un pis del carrer de Sant Francesc de Tarragona i passa posteriorment al carrer Canyelles. A final d’abril de l’any 2000, la seu de la Demarcació passa a ser la casa del Degà. Els altres presidents han estat Rafael Gabriel i Costa i Lluís Maestre i Oliva.

El seus objectius son vetllar pels drets i els deures dels col·legiats, impedir l’intrusisme professional, promoure la formació permanent dels col·legiats, encarrilar les aspiracions de la professió, assessorar organismes de l’Estat, autonòmics, provincials i locals, amb l’objectiu primordial de donar pas a la societat.

A la demarcació de Tarragona hi ha al voltant de 600 col·legiats que exerceixen les seves competències professionals com a assalariats d’empresa o exercint la lliure professió.

L’enginyer industrial és un professional que la seva formació generalitzada li permet actuar en tots els sectors econòmics de la societat, l’Administració pública, la indústria, el sector serveis, l’ensenyança, la gestió empresarial, la lliure professió, etc. Respon a una persona treballadora, amb esperit d’equip, el treball de la qual es realitza sense estridències ni individualitats, ponderada i pragmàtica en els seus plantejaments, amb una formació pluridisciplinar que li permet actuar en qualsevol àmbit, amb una clara i profunda preocupació pel binomi cost-benefici i amb unes àmplies mires de gestió per adaptar-se i avançar-se a l’entorn canviant. En conclusió, podem dir que és tot un terreny.


Powered by Innovation Studio
Inici : Contactar : Mapa Web
Ntra. Senyora del Claustre, s/n - 43003 Tarragona - Telf: 977 238 012 - Fax: 977 238 006
info@enginyerstarragona.com